logo

Verzetstrijd van het Mapuche volk.

Sinds de staatsgrep van 1973 zijn er in Chili nog altijd politieke gevangenen. Ze worden gemartled, vermoord of ze verdwijnen voor goed.

De huidige slachtoffers van deze mensenrechten schendingen zijn na de terugkeer van de “democratie” meestal Mapuches.

Er bestaat een grote hoeveelheid documentatie over aanklachten van deze feiten.

De antiterrorisme wet die ten tijde van Pinochet is uitgevaardigd, criminaliseert de strijd van het Mapuche volk en beschouwd het als een interne vijand, die door alle mogelijke middelen bestrijden moet worden.

Om dit te bewerkstelligen past de Chileense Staat gewetenloos, gewelddadige militaire repressie toe. Deze bestaat uit razzia’s, willekeurige arrestaties en afranselingen van de politieke gevangenen.

Wie zijn wij?

De Stichting Wallmapu Nederland is opgericht door mapuches en chilenen woonachtig in nederland en nederlanders.

Zoals bekend is, hebben Chili en Argentinië na de spaanse verovering samen oorlog gevoerd om het mapuche leefgebied (=Waj mapu) te bezetten, anexeren en te coloniseren.(vea mapa). Deze bloedige oorlogen zijn bekend geworden onder de naam ‘De pacificatie van Araucanië’ en ‘De verovering van de woestijn’.

Sindsdien heeft het Mapuche Volk gestreden voor haar recht tot Zelfbeschikking en beschouwt de Autonomie als weg naar definitieve vrijheid.

Het voornaamste doel van Stichting Wallmapu Nederland is steun verlenen aan de verzetstrijd van de Mapuche Gemeenschappen door:

•Het verlenen van morele en materiële steun.

• Het verspreiden van hun cultuur, religie en filosofie.

• Het verlenen van humanitaire steun aan de Mapuche die slachtoffer zijn van de repressie van de Chileense en Argentijnse staat.

• Het consequent aanklagen van de repressie van het Mapuche volk door de Chileense en Argentijnse staat.

• Het ondersteunen van de Mapuche politieke gevangenen en hun families.

• Het consequent aanklagen van de vernietiging van ons milieu door bosbouw-, mijnbouw- en energie bedrijven.

• Ondersteuning van initiatieven om het milieu van Wallmapu te beschermen.

Uw bijdrage is belangrijk en nodig.

Om steun te kunnen verlenen aan het Mapuche Volk vragen wij U vriendelijk om een financiële bijdrage.

Dit kan d.m.v. een eenmalige bijdrage of meer structurele steun via een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.

Uw bijdrage kunt u storten op rekenningnummer NL94INGB0006114857 t.n.v. Stichting Wallmapu Nederland.