logo

Wat is We Xipantu?

Het We Xipantu kent drie benamingen.

Eerst een beetje semantiek (bestudeert de betekenis van woorden) van Mapuzugun, dat is de taal die door de Mapuche wordt gesproken:

1. We = nieuw;

en Xipantu, de samentrekking van Xipan = opkomen en Antv= zon

Daarom betekent We Xipantu "Nieuwe Zonsopkomst'.

2. Wiñoy Xipantu: wiñoy = terugkeer.

Het is afgeleid van het werkwoord Wiñon = terugkeren.

Dan betekent Wiñoy Xipantu "Terugkeer (van de) Zonsopkomst ".

3. We Xipan Antv, zoals hierboven uiteengezet, betekent " Nieuwe opkomst (van de) Zon'". Samenvattend kunnen we zeggen dat We Xipantu, Wiñoy Xipan Antv en Wiñoy Xipantu dezelfde betekenis hebben en verwijzen naar hetzelfde religieuze mapuche feest.De Machi en haar Rewe

De Rewe is het altaar van de Machi. De Rewe is een zeer belangrijk onderdeel voor de uitoefening van de Mapuche godsdienst. De Rewe en de Machi vormen een onverbrekelijke eenheid, waar een Rewe is, daar is een Machi en waar een Machi is, is er ook een Rewe.

De Machi is een persoon die voldoet aan een goddelijk mandaat -van Gnechen- die wordt overgebracht door middel van een droom (pewma) of openbaringen (perimontun).